Cam

Camı sanata dönüştürüyoruz

CAM
Cam, çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan inorganik katı bir malzemedir. Ayrıca cam amorf bir katıdır. İlk olarak antik çağlarda üretilmiştir ancak bulunuş tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Günümüzde halen çok yaygın bir kullanım alanı vardır.

Cam soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitlerinin, diğer bazı metal oksitlerle çözülmesinden oluşan akışkan bir malzemedir ve ana maddesi Silisyumdur (SiO2). Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır. Katılarda görülen kristallenme özelliklerini göstermediği için bazen sıvı olarak adlandırılır.

Cam yer yer davranış olarak sıvı halde bir maddeye benzer. Aslında cam akışkan bir maddedir ancak akış süresi o kadar uzundur ki bu akışı bir insan gözlemleyemez.  Bu yüzden bizler camı sıvı bir madde olarak nitelendirebiliriz. Bundan başka camlar, katılar kadar belirgin erime sıcaklığı olmayan, sıvı davranışı gösteren katı bir faz olarak da nitelendirilebilir.

Oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddeler camın bileşiminde bulunan maddelerdir. Bu maddeler kum-soda-kireç olarak da adlandırılabilirler. bu maddeler dışında cama önemli özellikler kazandıran bazı yardımcı bileşenler vardır.


Cam Biçimlendirme Metodları
Cam hamuru 8 yöntemle biçimlendirilebilir.

1) Yüzdürme Yöntemi
Ev camlarının üretiminde kullanılan yöntemdir. Erimiş camın yoğunluğu camın yoğunluğundan daha ağır ve erime derecesi daha düşük olan sıvı kalayın üstüne kontrollü bir şekilde dökülüp yüzdürülmesiyle şekillendirme yöntemidir.

2) Üfleme Yöntemi
Camcılıkta "pipo" denilen bir araç ile cam hamuru, bir miktar şişirilerek fıska denilen minik bir top şekline getirilir ve soğuktan çok fazla etkilenip çatlamayacak kadar soğutulur. Kalıp kullanılarak üfleniyorsa kalıbın şekil boy ve desenlerine göre cam elde edilir. Kalıp kullanılmayacaksa sallama, uzatma gibi yöntemlerle cam hamuruna şekil verilir.

3) Presleme Yöntemi
Pres tezgahlarında "fonga" denilen bir araç ile bırakılan cam hamuru, otomatik ve el preslerine bağlanan küçük boyutlardaki kalıplara bırakılır. Uygulanan basınçla sıkışan, iç ve dış kalıbın içerisinde soğutularak cam elde edilir.

4) Savurma Yöntemi
Kalıplar içerisine farklı tarzlarda bırakılan akıcı biçimdeki cam hamuru, santrifüj kuvvetin etkisiyle dışa doğru açılma eğilimi gösterir.

5) Lif Haline Getirme Yöntemi
6) Köpük Haline Getirme Yöntemi
7) Dökme-Silindirleme Yöntemi

8) Çekme Yöntemi


Cam İşleme Metodları

1) Rodajlama
Camın keskin uçlarına elmas taş ile profil kazandırma işlemidir.

2) Lamine 
İki plaka camın iki tarafıda yapışkanlı bir folyo ile birleştirilmesi ile oluşur. Böylece camın mukavemeti arttığı gibi kırılsa dahi dağılmayıp bir arada kalır. Örneğin  otomobillerde kaza anında camın dağılmasını engellemek için lamine cam tercih edilir.

3) Renklendirme- Serigraf Baskı
Baskı ve püskürtmeli olarak boyanan camlar gerektiği durumlarda temperlenir ya da tansiyonsal ısıl işlem uygulanarak boya ile camın iyice tutunması sağlanır.

4) Temperleme
Temperleme işlemi; camın erime noktasına kadar (625-645 °C) kontrollü ısıtılıp, hızla soğutularak camın yüzeylerine 10.000 psi basınç ön gerilimi kazandırma aşamalarını içerir. Temperleme işlemi uygulanmış cam; işlem görmemiş normal camlara göre kırılmaya ve ısıya karşı yaklaşık 4-5 kat daha fazla dayanıklı olduğundan ve kırıldığı zaman zar büyüklüğünde çok küçük, daha az keskin parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından dolayı güvenlik camı özelliğine sahiptir.

Temperleme işlemi uygulanacak camların kenarlarına mutlaka rodaj veya zımpara işlemi uygulanmalı, camın kenarında veya delik kenarında yer alan çapaklar temizlenmelidir, yoksa cam temperleme işlemi sırasında fırında patlar.

Temperli camlar özellikle motorlu araçlarda, binaların cephe camlarında, kış bahçesi oluşturmada, balkon kapatmada, merdiven basamağı yapımında, asansör camlarında, bazı beyaz eşyalarda, kafeterya, pastane gibi işletmelerde cam balkon ihtiyaçları için kullanılırlar.

5) Asit ve kumlama
Cam yüzeyinde aşındırma meydana getirerek dekoratif görüntü verme işlemleridir.

Kumlama işleminde ilk olarak cam yüzeyi kâğıt ya da pvc folyo ile kaplanır. Bu folyoların üzerindeki deseni ortaya çıkaracak şekilde, kumlama yapılmak istenen bölgedekilerin cam yüzeyinden kaldırılır ve daha sonra da basınçlı boya tabancaları ile cam yüzeyine tazyikli hava püskürtülür.

Asit işleminde ise cama etki eden tek asit olan HFL kullanılır. Açıkta kalan bölgeye asit dökerek cam yüzeyi ile reaksiyona girmesi ve o bölgede bir aşınma oluşturulması bir yöntemdir.

6) Folyolama
Camın üzerine istenilen şekil ve renkte kesilmiş folyoların yapıştırılması işlemine denir.